Informacje o firmie
Historia firmy
Misja firmy
Obszary działania
Struktura organizacyjna
Ogłoszenia

Szczegóły oferty
Projektowanie
Sprzedaż i kompletacja
urządzeń

Oczyszczalnie KA/FR
Stacje Paliw i LPG
Usługi wykonawcze
Usługi elektryczne
Serwis

Produkty
Tłocznie AWALIFT
AWAaerob
Ruszty ETDP
Armatura
Moduły ETMOD
Dekantery ETDEC
Kraty zgrzebłowe
Profile TWS

Kontakt
Napisz do nas
Dane teleadresowe
Mapa dojazdu
Praca

Jakość
Polityka jakości
Certyfikaty
Referencje
Realizacje
Galeria


PROJEKTOWANIE

Specjalizujemy się w kompleksowym opracowywaniu projektów branżowych. Oferujemy profesjonalne i kompleksowe wykonanie prac projektowych w zakresie:

sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą

wewnętrznych instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych oraz gazowych

przepompowni ścieków sanitarnych i wód deszczowych

odprowadzenia, oczyszczania i zagospodarowania wód opadowych

oczyszczalni ścieków przydomowych, komunalnych oraz przemysłowych

stacji uzdatniania wody

stacji paliw i LPG

W zakres działalności firmy EcoTech wchodzą również:

nadzory autorskie i inwestorskie

koncepcje projektowe gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin

opracowywanie przedmiarów, kosztorysów oraz specyfikacji technicznych

opracowywanie raportów oddziaływania inwestycji na środowisko oraz operatów wodnoprawnych

doradztwo techniczne

kosztorysowanie, opracowywanie specyfikacji technicznych


Dokumentację projektową wykonujemy z zastosowaniem nowoczesnych technologii i oprogramowania aby uzyskać maksymalną czytelność i estetykę projektów, oraz skrócić czas wykonywania opracowań projektowych. Znajomość najnowszych technologii pozwala nam oferować usługi na najwyższym poziomie.


Dane adresowe:

EcoTech Sp. z o.o. Sp. k.
ul. M. Reja 3, 80-404 Gdańsk


Projekt i realizacja ALMEI 2010 r.