Informacje o firmie
Historia firmy
Misja firmy
Obszary działania
Struktura organizacyjna
Ogłoszenia

Szczegóły oferty
Projektowanie
Sprzedaż i kompletacja
urządzeń

Oczyszczalnie KA/FR
Stacje Paliw i LPG
Usługi wykonawcze
Usługi elektryczne
Serwis

Produkty
Tłocznie AWALIFT
AWAaerob
Ruszty ETDP
Armatura
Moduły ETMOD     semiperiodyczne
Dekantery ETDEC
Kraty zgrzebłowe
Profile TWS

Kontakt
Napisz do nas
Dane teleadresowe
Mapa dojazdu
Praca

Jakość
Polityka jakości
Certyfikaty
Referencje
Realizacje
Galeria


OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW KA/FR

Zalety oczyszczalni
KA/FR

Dane techniczne
Oferta
Charakterystyka ogólna
Efektywność pracy oczyszczalni
Rodzaj konstrukcji
Podstawowe parametry techniczne
Oczyszczanie mechaniczne, biologiczne i końcowe
Usuwanie związków biogennych
Mieszanie
Napowietrzanie
System sterowania
ZALETY OCZYSZCZALNI KA/FR
Wysokoefektywna mechaniczno biologiczna oczyszczalnia ścieków typu KA/FR zapewniająca uzyskanie parametrów ścieków oczyszczonych na poziomie niższym niż przewidują obowiązujące przepisy.

Typoszereg KA/FR umożliwia zastosowanie oczyszczalni od 350 RLM do 5000 RLM, lub dostosowania parametrów dla innej ilości mieszkańców równoważnych oraz wielkości obciążenia zanieczyszczeniami.

Przyjęte, nowoczesne rozwiązania technologiczne umożliwiają biologiczne usuwanie substancji organicznych i azotu, symultaniczne strącanie fosforu oraz tlenową stabilizację osadu czynnego.

Oczyszczalnia wykonana jest w postaci zespolonego zbiornika ze zbrojonego betonu. Charakteryzuje się ona zwartą zabudową, ma łatwy do wykonania kształt (płaskie dno, pionowe ściany) oraz nie wymaga dużej powierzchni terenu.

Oczyszczalnia ta jest wyposażona w automatyczny pomiar i archiwizację ilości oczyszczanych ścieków echosonda zainstalowana w zwężce Venturiego.

Przyjęty sposób napowietrzania ścieków za pomocą zestawu napowietrzająco-mieszającego ET/FR, zmniejsza nakłady inwestycyjne na obiekty towarzyszące (np. brak pomieszczenia dmuchaw) oraz w znacznym stopniu ogranicza poziom hałasu emitowanego podczas napowietrzania ścieków.

System sterowania pracą oczyszczalni jest zabezpieczony przed problemami wynikającymi z przerw w dostawie energii elektrycznej.

Nieskomplikowana obsługa oczyszczalni nie wymaga stałej obecności wykwalifikowanego personelu.Dane adresowe:

EcoTech Sp. z o.o. Sp. k.
ul. M. Reja 3, 80-404 Gdańsk


Projekt i realizacja ALMEI 2010 r.