Informacje o firmie
Historia firmy
Misja firmy
Obszary działania
Struktura organizacyjna
Ogłoszenia

Szczegóły oferty
Projektowanie
Sprzedaż i kompletacja
urządzeń

Oczyszczalnie KA/FR
Stacje Paliw i LPG
Usługi wykonawcze
Usługi elektryczne
Serwis

Produkty
Tłocznie AWALIFT
AWAaerob
Ruszty ETDP
Armatura
Moduły ETMOD
Dekantery ETDEC
Kraty zgrzebłowe
Profile TWS

Kontakt
Napisz do nas
Dane teleadresowe
Mapa dojazdu
Praca

Jakość
Polityka jakości
Certyfikaty
Referencje
Realizacje
Galeria


OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW KA/FR

Zalety oczyszczalni
KA/FR

Dane techniczne
Oferta
Charakterystyka ogólna
Efektywność pracy oczyszczalni
Rodzaj konstrukcji
Podstawowe parametry techniczne
Oczyszczanie mechaniczne, biologiczne i końcowe
Usuwanie związków biogennych
Mieszanie
Napowietrzanie
System sterowania
CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie ścieków typu KA/FR opracowane przez niemiecką firmę KRÜGER Abwasser-Anlagen GmbH pracują w oparciu o metodę osadu czynnego. Typoszereg tych oczyszczalni można stosować dla równoważnej liczby mieszkańców wynoszącej od 500 do 10 000 RLM.

We wstępnej fazie oczyszczania od ścieków surowych oddzielone zostają duże zanieczyszczenia pływające lub zawieszone (cedzenie na sitach lub kratach) oraz zawiesiny łatwoopadające. Jeżeli wymagają tego warunki lokalne można zainstalować także piaskownik.

Oczyszczanie biologiczne jest prowadzone w komorze osadu czynnego, w której steruje się warunkami tlenowymi w sposób zapewniający odpowiednią sekwencję faz tlenowych, niedotlenionych i beztlenowych, przy stałym dopływie ścieków surowych. Rozwiązanie takie. Rozwiązanie takie umożliwia nie tylko wysoką redukcję substancji organicznych (BZT5i ChZT), ale także wysokoefektywny proces nitryfikacji i denitryfikacji związków azotowych oraz podwyższoną biologiczną defosfatację ścieków. Proces oczyszczania przebiega przy niskim obciążeniu osadu (0.05 kg BZT5/kgs.m./d) i prowadzi do pełnej stabilizacji tlenowej biomasy.

Oddzielenie zawiesiny osadu czynnego od oczyszczonych ścieków zachodzi w kieszeniowym osadniku wtórnym. Wydzielony osad zawracany jest do komory napowietrzania, natomiast oczyszczone ścieki są kierowane z osadnika rurą odpływową do odbiornika. Pomiar ilości oczyszczonych ścieków odbywa się przy pomocy echosondy zainstalowanej w zwężce Venturiego.

Wyposażenie oczyszczalni stanowią: zatapialnego zestawu napowietrzająco - mieszającego ET/FR, mieszadło mechaniczne, system pomiaru przepływu, instalacja dawkowania Pix-u i rozdzielnica elektryczna z systemem sterowania.

Dodatkowym wyposażeniem oczyszczalni może być: system automatycznego zrzutu ścieków dowożonych oraz system odwadniania osadu (workownica lub prasa).Dane adresowe:

EcoTech Sp. z o.o. Sp. k.
ul. M. Reja 3, 80-404 Gdańsk


Projekt i realizacja ALMEI 2010 r.