Informacje o firmie
Historia firmy
Misja firmy
Obszary działania
Struktura organizacyjna
Ogłoszenia

Szczegóły oferty
Projektowanie
Sprzedaż i kompletacja
urządzeń

Oczyszczalnie KA/FR
Stacje Paliw i LPG
Usługi wykonawcze
Usługi elektryczne
Serwis

Produkty
Tłocznie AWALIFT
AWAaerob
Ruszty ETDP
Armatura
Moduły ETMOD
Dekantery ETDEC
Kraty zgrzebłowe
Profile TWS

Kontakt
Napisz do nas
Dane teleadresowe
Mapa dojazdu
Praca

Jakość
Polityka jakości
Certyfikaty
Referencje
Realizacje
Galeria


  OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW KA/FR  

Zalety oczyszczalni
KA/FR

Dane techniczne
Oferta
Charakterystyka ogólna
Efektywność pracy oczyszczalni
Rodzaj konstrukcji
Podstawowe parametry techniczne
Oczyszczanie mechaniczne, biologiczne i końcowe
Usuwanie związków biogennych
Mieszanie
Napowietrzanie
System sterowania
SYSTEM STEROWANIA

System sterowania Praca zestawu napowietrzającego i mieszadła sterowana jest za pomocą systemu wykorzystującego pomiary zawartości rozpuszczonego tlenu i potencjału redox (opcja).W skład układu sterującego wchodzą:

system pomiaru tlenu: samooczyszczająca sonda O2, armatura zanurzeniowa i mocująca, zasilacz-wzmacniacz (zasila silnik i układ pomiarowy sondy oraz wzmacnia sygnały pomiarowe), przetwornik
z wyświetlaczem LCD oraz klawiaturą do programowania funkcji miernika,

opcjonalnie system pomiaru Redox: sonda Redox, armatura zanurzeniowa i mocująca, zasilacz-wzmacniacz (zasila układ pomiarowy sondy oraz wzmacnia sygnały pomiarowe), przetwornik
z wyświetlaczem LCD oraz klawiaturą do programowania funkcji miernika,

system sterowania fazami nitryfikacji, denitryfikacji i defosfatacji, wraz z wyświetlaczem aktualnych faz procesu, godziny, daty, funkcja diagnozy, wskaźnik wartości granicznych i status miernika
z sygnałem alarmowym awarii,

system protokołowania danych procesowych (statystyczna analiza przebiegu napowietrzania) zabezpieczony hasłem, symulacja pomiarów i faz procesowych jako funkcja do kontroli prawidłowości działania systemu pomiarowo-sterującego,

nadrzędny moduł sterujący - sterownik programowalny Siemens Simatic S5 wraz
z oprogramowaniem KA/FR-ET v.2.28.

system lamp kontrolnych (określających stan pracy urządzeń).System sterujący posiada funkcję automatycznego powrotu do zadanych warunków pracy
w przypadku przywrócenia dopływu prądu po okresie zaniku zasilania.Dane adresowe:

EcoTech Sp. z o.o. Sp. k.
ul. M. Reja 3, 80-404 Gdańsk


Projekt i realizacja ALMEI 2010 r.