Informacje o firmie
Historia firmy
Misja firmy
Obszary działania
Struktura organizacyjna
Ogłoszenia

Szczegóły oferty
Projektowanie
Sprzedaż i kompletacja
urządzeń

Oczyszczalnie KA/FR
Stacje Paliw i LPG
Usługi wykonawcze
Usługi elektryczne
Serwis

Produkty
Tłocznie AWALIFT
AWAaerob
Ruszty ETDP
Armatura
Moduły ETMOD
Dekantery ETDEC
Kraty zgrzebłowe
Profile TWS
Profile TWS
Hermetyzacja Zbiorników

Kontakt
Napisz do nas
Dane teleadresowe
Mapa dojazdu
Praca

Jakość
Polityka jakości
Certyfikaty
Referencje
Realizacje
Galeria


TŁOCZNIE ŚCIEKÓW AWALIFT

Opis systemu AWALIFT
Formularz doboru AWALIFT
Zasada działania tłoczni
Walory eksploatacyjne tłoczni
Walory ergonomiczne
Wskaźniki techniczno-ekonomiczne
AWALIFT 80
AWALIFT 100
AWALIFT 74/1
AWALIFT 0/1
AWALIFT 74/2
AWALIFT 0/2
AWALIFT 1/2
AWALIFT 1/2X2
AWALIFT 1/2 Penta
AWALIFT 2/2 Penta
AWALIFT 2/2 płaska
AWALIFT 2/2 okrągła
AWALIFT 3/2
AWALIFT 4/2
AWALIFT 5/2
AWALIFT 6/2
AWALIFT 6/3
AWALIFT 7/3
AWALIFT 8/3
AWALIFT 9/4
AWALIFT 10/6
AWALIFT 1/2x2 — TŁOCZNIA ŚCIEKÓW Z POŚREDNIM SYSTEMEM SEPARACJI SKRATEK

 

Agregat pompowy zbudowany na bazie stalowego zbiornika obustronnie pokrytego powłoką z tworzyw sztucznych, wyposażony w dwa zespoły szeregowo połączonych pomp wirnikowych z komorami do separacji części stałych oraz w armaturę i urządzenia niezbędne do przepompowywania ścieków.

tłocznia AWALIFT 1/2×2 jest wyposażona w dwa zespoły pompowe, każdy zbudowany z dwóch szeregowo połączonych pomp oraz komory separatora, co umożliwia podnoszenie ścieków do 135 mSW,

tłocznia posiada urządzenia technologiczne oraz sterowanie, przystosowane do pracy w trybie automatycznym wraz z systemem zdalnego nadzoru,

szczelna dla cieczy i gazów instalacja likwiduje wszelki kontakt ścieków z otoczeniem, eliminuje emisję odorów oraz zagrożenie wybuchowością,

pobierz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stabilny, zamknięty metalowy zbiornik służy do gromadzenia ścieków i jest przystosowany do zabudowy w suchej komorze, lub w budynku rzepompowni,

zamontowane wewnątrz zbiornika wirowe separatory części stałych pozwalają na stosowanie wysoce sprawnych i wydajnych wielokanałowych pomp wirnikowych, skutecznie chronią je przed zapychaniem i umożliwiają rezygnację z komory krat,

separacja skratek powoduje mniejsze zużycie pomp i armatury, wydłuża żywotność urządzenia oraz obniża koszty eksploatacyjne,

konstrukcja urządzenia zapewnia komfortowe i bezpieczne warunki serwisowania i obsługi.

Zastosowanie: Ścieki sanitarne, przemysłowe oraz ogólnospławne
Wydajność urządzenia: 15 m3/h
750 RLM*
Wysokość podnoszenia: Do 150 mSW
Wymiary zbiornika Ø x H: Ø 1.000 mm
x 1.250 mm
Objętość zbiornika: 785 l
Ciężar: ok. 650 kg
Powierzchnia pod zabudowę: 3,0 m x 2,5 m lub Ø 3,0 m
Otwór technologiczny w pokrywie komory: 1,2 m x 1,4 m
Przyłącze na dopływie ścieków: Króciec kołnierzowy
PN 10, DN 200
Wysokość montażowa przyłącza na dopływie: 1000 mm
Przyłącze na rurociągu tłocznym: Złącze kołnierzowe
PN 10, DN 100
Napowietrzanie i odpowietrzanie: DN 65
Przyłącze elektryczne: wg potrzeb
Moc silników: wg potrzeb
* RLMRównoważna Liczba Mieszkańców
Materiały:

Zbiornik: ST 37-2
Pompy: GG 25
Pokrycie zewnętrzne*: Farba gruntowa - PERMATEX®
Farba zewnętrzna poliuretanowa,
kolor zielony
Ochrona antykorozyjna: Powłoka natryskowa EGD/TPE
Inne materiały wg życzeń Zamawiającego.
* równoważne z powłoką EKB.


ZAKRES ZASTOSOWAŃ

Tłocznia AWALIFT 1/2×2 znajduje zastosowanie do odprowadzania ścieków z małych osiedli, oraz tam, gdzie wymagany jest transport ścieków na dalsze odległości i występują znaczne wysokości podnoszenia. Stosowanie tej tłoczni jest zalecane w przypadkach występowania zagrożenia piętrzeniem ścieków.

Zabudowa tłoczni nie wymaga stosowania stref ochronnych. Szczelny zbiornik umożliwia montaż tłoczni wewnątrz budynku, względnie w suchej komorze przepompowni.


OPIS

Tłocznia AWALIFT 1/2×2 jest w pełni automatycznym agregatem do przepompowania ścieków. Fabrycznie zmontowane, gotowe do pracy urządzenie spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej EN–12056-1 oraz warunki określone w PN–EN 12050-1.

Zbiornik urządzenia jest wykonany z blachy stalowej, zabezpieczonej powłoką odporną na agresywne media. Krótki czas przetrzymywania ścieków w zbiorniku ogranicza ich zagniwanie.

Bezawaryjną pracę wielokanałowych pomp wirnikowych oraz optymalne zużycie energii zapewnia opatentowany przez STRATE system pośredniej, wewnętrznej separacji części stałych. Wykorzystywany do separacji system komór zapobiega ponadto tworzeniu się w zbiorniku kożucha, nadmiernemu osadzaniu się tłuszczu i zaleganiu cząstek pływających.

Przemiennie załączane dwa zespoły szeregowo połączonych pomp gwarantują niezakłócony cykl pracy tłoczni w najtrudniejszych warunkach eksploatacyjnych.

Przekrój instalacji wewnętrznej – ⌀100 mm umożliwia przetłaczanie względnie dużych gabarytowo części stałych.

Zainstalowane na rurociągu tłocznym klapy zwrotne AWASTOP posiadają całkowicie wolny przelot i dzięki czyszczeniu w strumieniu ścieków nie ulegają zablokowaniu.

Konstrukcja agregatu pozwala na łatwy dostęp do wszystkich elementów wyposażenia instalacji oraz stwarza bezpieczne i komfortowe warunki kontroli i serwisowania.


ZAKRES DOSTAW

Standardowa kompletacja tłoczni AWALIFT 1/2x2 obejmuje następujące zespoły:

1 stalowy zbiornik z dwoma wbudowanymi separatorami,
2 zespoły z 2 pompami wirnikowymi typu ST 65/80,
2 klapy zwrotne kołnierzowe AWASTOP PN 10, DN 100,
2 zasuwy odcinające DN 100 do montażu na rurociągu tłocznym,
1 kolektor tłoczny DN 100
1 czujnik wartości granicznych poziomu cieczy w zbiorniku tłoczni ze stycznikiem alarmowym,
1 szafka sterująca (IP54).


WYPOSAŻENIE DODATKOWE

kołnierzowe kształtki redukcyjne, do montażu rurociągu na dopływie,
zasuwa odcinająca dopływ ścieków,
zawory na- i odpowietrzające,
bezprzewodowy (GSM), radiowy lub telefoniczny system zdalnego nadzoru nad pracą tłoczni,
czujniki antywłamaniowe oraz systemy alarmowe,
pompa zatapialna do odwodnienia komory przepompowni,
wyposażenie komory: pokrywa włazu, drabina, szczelne przejścia dla rur, itp.

Dodatkowe wyposażenie kompletowane jest wg życzeń Zamawiającego.
Dane adresowe:

EcoTech Sp. z o.o. Sp. k.
ul. M. Reja 3, 80-404 Gdańsk


Projekt i realizacja ALMEI 2010 r.