Informacje o firmie
Historia firmy
Misja firmy
Obszary działania
Struktura organizacyjna
Ogłoszenia

Szczegóły oferty
Projektowanie
Sprzedaż i kompletacja
urządzeń

Oczyszczalnie KA/FR
Stacje Paliw i LPG
Usługi wykonawcze
Usługi elektryczne
Serwis

Produkty
Tłocznie AWALIFT
AWAaerob
Ruszty ETDP
Armatura
Moduły ETMOD
Dekantery ETDEC
Kraty zgrzebłowe
Profile TWS

Kontakt
Napisz do nas
Dane teleadresowe
Mapa dojazdu
Praca

Jakość
Polityka jakości
Certyfikaty
Referencje
Realizacje
Galeria


TŁOCZNIE ŚCIEKÓW

Opis systemu AWALIFT
Formularz doboru AWALIFT
Zasada działania tłoczni
Walory eksploatacyjne tłoczni
Walory ergonomiczne
Wskaźniki techniczno-ekonomiczne
AWALIFT 80
AWALIFT 100
AWALIFT 74/1
AWALIFT 0/1
AWALIFT 74/2
AWALIFT 0/2
AWALIFT 1/2
AWALIFT 1/2X2
AWALIFT 1/2 Penta
AWALIFT 2/2 Penta
AWALIFT 2/2 płaska
AWALIFT 2/2 okrągła
AWALIFT 3/2
AWALIFT 4/2
AWALIFT 5/2
AWALIFT 6/2
AWALIFT 6/3
AWALIFT 7/3
AWALIFT 8/3
AWALIFT 9/4
AWALIFT 10/6
WALORY EKSPLOATACYJNE TŁOCZNI

Tłocznia ścieków AWALIFT jest kompletnym, szczelnym urządzeniem, niewymagającym codziennej obsługi, przystosowanym do bezpośredniego włączenia w ciąg technologiczny kanalizacji.

W praktyce umożliwia to zainstalowanie tłoczni w każdym obiekcie: suchej komorze, podziemnym garażu, piwnicy, itp., bez potrzeby zachowania strefy ochronnej ze względu na toksyczne oddziaływanie ścieków, hałas lub podobne czynniki. Ustawienie tłoczni na sucho w komorach eliminuje problem korozyjnego oddziaływania ścieków na ściany studni oraz gwarantuje higieniczne warunki kontroli i konserwacji dla personelu obsługi.

System separacji skratek eliminuje obciążenie wirników pomp zanieczyszczeniami stałymi oraz umożliwia przetłaczanie podczyszczonych ścieków, co pozwala na łączenie wielokanałowych pomp wirnikowych w układzie szeregowym i w konsekwencji uzyskiwanie wysokości podnoszenie do 130 m słupa wody (SW).

Zdolność do wysokiego podnoszenia ścieków, niespotykana w innych systemach przepompowni powoduje, że tłocznie AWALIFT są niezastąpione w warunkach przesyłu ścieków na znaczne odległości oraz na obszarach pagórkowatych.

Wyeliminowanie skratek ze ścieków na czas przetłaczania przez wirniki pomp, pozwala na osiąganie wysokich ciśnień tłoczenia oraz wpływa korzystnie na sprawność pomp w relacji do zainstalowanej mocy napędów elektrycznych.

System okresowej separacji stałych zanieczyszczeń gwarantuje optymalną ochronę pomp przed zablokowaniem i wysoką niezawodność urządzenia.

Pompy tłoczni nie wymagają stosowania dodatkowych urządzeń zabezpieczających je przed zapchaniem, takich jak: piaskowniki, kraty, rozdrabniacze itp. Stosując tłocznie AWALIFT eliminuje się potrzebę codziennej uciążliwej obsługi pompowni, np. obsługi krat.

Ostateczne oddzielenie skratek transportowanych w ściekach odbywa się na stanowisku krat w ;oczyszczalni ścieków, czyli w miejscu specjalnie do tego przystosowanym.

W warunkach eksploatacyjnych serwisowanie tłoczni odbywa się podczas okresowych przeglądów konserwacyjnych, dokonywanych w odstępach co 6 do 12-tu miesięcy. Ma to bardzo istotny wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji tłoczni.

Dane adresowe:

EcoTech Sp. z o.o. Sp. k.
ul. M. Reja 3, 80-404 Gdańsk


Projekt i realizacja ALMEI 2010 r.