Informacje o firmie
Historia firmy
Misja firmy
Obszary działania
Struktura organizacyjna
Ogłoszenia

Szczegóły oferty
Projektowanie
Sprzedaż i kompletacja
urządzeń

Oczyszczalnie KA/FR
Stacje Paliw i LPG
Usługi wykonawcze
Usługi elektryczne
Serwis

Produkty
Tłocznie AWALIFT
AWAaerob
Ruszty ETDP
Armatura
Moduły ETMOD
Dekantery ETDEC
Kraty zgrzebłowe
Profile TWS

Kontakt
Napisz do nas
Dane teleadresowe
Mapa dojazdu
Praca

Jakość
Polityka jakości
Certyfikaty
Referencje
Realizacje
Galeria


TŁOCZNIE ŚCIEKÓW

Opis systemu AWALIFT
Formularz doboru AWALIFT
Zasada działania tłoczni
Walory eksploatacyjne tłoczni
Walory ergonomiczne
Wskaźniki techniczno-ekonomiczne
AWALIFT 80
AWALIFT 100
AWALIFT 74/1
AWALIFT 0/1
AWALIFT 74/2
AWALIFT 0/2
AWALIFT 1/2
AWALIFT 1/2X2
AWALIFT 1/2 Penta
AWALIFT 2/2 Penta
AWALIFT 2/2 płaska
AWALIFT 2/2 okrągła
AWALIFT 3/2
AWALIFT 4/2
AWALIFT 5/2
AWALIFT 6/2
AWALIFT 6/3
AWALIFT 7/3
AWALIFT 8/3
AWALIFT 9/4
AWALIFT 10/6
WSKAŹNIKI TECHNICZNO-EKONOMICZNE

W stosunku do innych występujących na rynku urządzeń, tłocznie AWALIFT wyróżniają się korzystnymi parametrami techniczno-ekonomicznymi. Są to między innymi:

1. SPRAWNOŚĆ I WYDAJNOŚĆ

Zastosowane w tłoczniach pompy z wirnikami wielokanałowymi umożliwiają uzyskanie wysokiej wydajności (do 800 m3/h) i sprawności tłoczenia (>60%)oraz podnoszenie do ścieków wysokości 130 mSW. Oznacza to np. tłoczenie na odległość do kilkunastu kilometrów i możliwość obsługi do 30 tys. mieszkańców.

2. TRWAŁOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ

System okresowego oddzielania części stałych eliminuje ich kontakt z wirnikami pomp, chroni je przed zablokowaniem i zniszczeniem oraz gwarantuje niezawodność pracy.
Zastosowanie prezentowanej technologii zmniejsza zużycie pomp oraz wydłużenie ich żywotność ponad 25 lat.

3. OPŁACALNOŚĆ EKONOMICZNA

Konstrukcja tłoczni oraz rodzaj zastosowanych pomp zapewniają niskie koszty eksploatacji i serwisowania. W porównaniu do konwencjonalnych pomp zatapialnych zużycie energii zmniejsza się nawet do 30 %. Serwis ograniczony jest do przeglądów konserwacyjnych w okresach od 6 do 12 miesięcy.

4. EKOLOGICZNOŚĆ - OCHRONA ŚRODOWISKA

Szczelne tłocznie można zabudowywać w suchej komorze, piwnicy oraz dowolnym obiekcie, do którego zostaną doprowadzone ścieki. Dzięki zainstalowaniu tłoczni bezpośrednio w ciągu technologicznym, jako element zamkniętego systemu, nie jest wymagane zachowanie żadnej strefy ochronnej ze względu na występowanie odorów i związków toksycznych, hałasu oraz innych czynników szkodliwych.

5. HIGIENICZNA OBSŁUGA

Brak bezpośredniego kontaktu ze ściekami osób obsługujących tłocznię eliminuje niebezpieczeństwo zatrucia się wydzielanymi przez ścieki związkami toksycznymi. Rozmieszczenie poszczególnych zespołów na zewnątrz zbiornika w miejscach łatwo dostępnych zapewnia obsłudze higieniczne i bezpieczne warunki pracy.

6. AUTOMATYCZNE STEROWANIE

Sterowanie pracą urządzenia odbywa się za pomocą wyposażonego w mikroprocesor sterownika, indywidualnie zaprogramowanego i dobranego do potrzeb realizowanego projektu.

7. BEZPIECZEŃSTWO

Urządzenie odpowiada warunkom wymaganym w polskim prawie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska. Spełnia ponadto dyrektywy Unii Europejskiej stosowane w zakresie gospodarki ściekowej.

Dane adresowe:

EcoTech Sp. z o.o. Sp. k.
ul. M. Reja 3, 80-404 Gdańsk


Projekt i realizacja ALMEI 2010 r.