Informacje o firmie
Historia firmy
Misja firmy
Obszary działania
Struktura organizacyjna
Ogłoszenia

Szczegóły oferty
Projektowanie
Sprzedaż i kompletacja
urządzeń

Oczyszczalnie KA/FR
Stacje Paliw i LPG
Usługi wykonawcze
Usługi elektryczne
Serwis

Produkty
Tłocznie AWALIFT
AWAaerob
Ruszty ETDP
Armatura
Moduły ETMOD
Dekantery ETDEC
Kraty zgrzebłowe
Profile TWS

Kontakt
Napisz do nas
Dane teleadresowe
Mapa dojazdu
Praca

Jakość
Polityka jakości
Certyfikaty
Referencje
Realizacje
Galeria


TŁOCZNIE ŚCIEKÓW AWALIFT

Opis systemu AWALIFT
Formularz doboru AWALIFT
Zasada działania tłoczni
Walory eksploatacyjne tłoczni
Walory ergonomiczne
Wskaźniki techniczno-ekonomiczne
AWALIFT 80
AWALIFT 100
AWALIFT 74/1
AWALIFT 0/1
AWALIFT 74/2
AWALIFT 0/2
AWALIFT 1/2
AWALIFT 1/2X2
AWALIFT 1/2 Penta
AWALIFT 2/2 Penta
AWALIFT 2/2 płaska
AWALIFT 2/2 okrągła
AWALIFT 3/2
AWALIFT 4/2
AWALIFT 5/2
AWALIFT 6/2
AWALIFT 6/3
AWALIFT 7/3
AWALIFT 8/3
AWALIFT 9/4
AWALIFT 10/6
AWALIFT 2/2 okrągła — TŁOCZNIA ŚCIEKÓW Z POŚREDNIM SYSTEMEM SEPARACJI SKRATEK

Agregat pompowy zbudowany na bazie stalowego zbiornika w kształcie walca obustronnie pokrytego powłoką z tworzyw sztucznych, z dwoma zespołami pomp oraz separatorami do oddzielania części stałych, wyposażony w armaturę i urządzenia niezbędne do przepompowywania ścieków.tłocznia AWALIFT 2/2 OKRĄGŁA jest wyposażona w urządzenia technologiczne oraz sterowanie, przystosowane do pracy w trybie automatycznym wraz z systemem zdalnego nadzoru,

szczelna instalacja eliminuje kontakt ścieków z otoczeniem i związaną z tym groźbą korozji betonu w komorze, likwiduje odory oraz zagrożenie wybuchowością, spełniając wszelkie kryteria ochrony środowiska,

zastosowanie wielu wariantów napędów oraz sposobu załączenia pomp, umożliwia zmianę wydajności tłoczni oraz wysokości podnoszenia ścieków,

pobierz

 

 

 

 

 

 

>

tłocznia wraz z metalowym zbiornikiem do gromadzenia ścieków jest przystosowana do zabudowy w suchej komorze lub w innym obiekcie budowlanym,

zamontowane wewnątrz zbiornika wirowe separatory - komory zaporowe części stałych, skutecznie chronią pompy przed zapychaniem oraz eliminują konieczność instalowania krat,

strumień przepompowywanej cieczy oczyszcza komory separatorów, wypłukując z nich wcześniej zatrzymane skratki, a następnie przetłacza je do przewodu ciśnieniowego, chroniąc równocześnie klapy zwrotne przed zablokowaniem,

system pośredniej separacji części stałych umożliwia szeregowe łączenie pomp i w konsekwencji podnoszenie ścieków do wysokości 130 mSW,

pośrednie oddzielenie skratek zapobiega nadmiernemu zużyciu pomp i armatury, wydłuża żywotność urządzenia oraz obniża koszty eksploatacyjne,

konstrukcja urządzenia zapewnia komfortowe i bezpieczne warunki serwisowania i obsługi.Zastosowanie: Ścieki sanitarne, przemysłowe oraz ogólnospławne
Wydajność urządzenia: 60 m3/h
ok. 2.800 RLM*
Średnica swobodnego przelotu instalacji wewnętrznej: Ø 100 mm lub Ø 125 mm
Wysokość podnoszenia: Do 130 mSW
Wymiary zbiornika Ø x H: Ø 1.250 mm
x 1.500 mm
Objętość zbiornika: 1,4 m3
Ciężar: ok. 800 kg
Powierzchnia pod zabudowę: 3,5 m x 2,5 m
Otwór technologiczny w pokrywie komory: 1,5 m x 1,5 m
Przyłącze na dopływie ścieków: Króciec kołnierzowy
PN 10, DN 200
Wysokość montażowa przyłącza na dopływie: 1200 mm
Przyłącze na rurociągu tłocznym: Złącze kołnierzowe
PN 10, DN 125
Napowietrzanie i odpowietrzanie: DN 100
Zespoły pompowe: ST 100/269**,
n=1.000 min-1
ST 100/269**,
n=1.500 min-1
ST 100/230**,
n=3.000 min-1
ST 100/269**,
n=3.000 min-1
Przyłącze elektryczne: wg potrzeb
Moc silnika: wg potrzeb
Stopień ochrony: IP 54
Moc napędów elektrycznych: wg potrzeb
* RLMRównoważna Liczba Mieszkańców
** Wielkość wirników i charakterystyka pomp jest indywidualnie dobierana wg danych projektowych.
Materiały:

Zbiornik: ST 37-2
Pompy: GG 25
Pokrycie zewnętrzne***: Farba gruntowa - PERMATEX®
Farba zewnętrzna poliuretanowa,
kolor zielony
Ochrona antykorozyjna: Powłoka natryskowa EGD/TPE
Inne materiały wg życzeń Zamawiającego.
*** równoważne z powłoką EKB


ZAKRES ZASTOSOWAŃ

Tłocznia AWALIFT 2/2 OKRAGŁA jest stosowana dla małych miejscowości poniżej 3.500 mieszkańców, szczególnie w sytuacji braku technicznego lub ekonomicznego uzasadnienia budowy kanalizacji grawitacyjnej. Tłocznie AWALIFT mogą być ponadto wykorzystywane w charakterze pośrednich przepompowni tranzytowych.

Zabudowa tłoczni nie wymaga stosowania stref ochronnych. Szczelny zbiornik umożliwia montaż tłoczni w suchej, podziemnej komorze.


OPIS

Tłocznia AWALIFT 2/2 OKRĄGŁA jest zmontowanym, w pełni automatycznym agregatem do przepompowania ścieków. Urządzenie spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej EN–12056-1 i warunki określone w PN-EN 12050-1.

Szczelny zbiornik jest wykonany z blachy stalowej, zabezpieczonej powłoką ochronną, odporną na media agresywne. Relatywnie mała pojemność zbiornika wymusza krótki cykl pracy urządzenia, co w konsekwencji skraca czas przetrzymywania ścieków i ogranicza do minimum możliwość ich zagniwania.

Opracowany przez STRATE system pośredniej, wewnętrznej separacji części stałych z wykorzystaniem specjalnych komór do oddzielania skratek, zapewnia bezawaryjną pracę wielokanałowych pomp wirnikowych oraz optymalne zużycie energii. Zastosowany system zapobiega ponadto tworzeniu się wewnątrz zbiornika tzw. kożucha i nadmiernemu osadzaniu się tłuszczu oraz zaleganiu cząstek pływających.

Podwójny układ przemiennie załączanych pomp gwarantuje niezakłócony cykl pracy przepompowni w najtrudniejszych warunkach eksploatacyjnych.

Przekrój instalacji wewnętrznej - Ø 100 lub 125 mm umożliwia przetłaczanie skratek o względnie dużych gabarytach.

Zainstalowane klapy zwrotne AWASTOP posiadają całkowicie wolny przelot i dzięki czyszczeniu w strumieniu ścieków nie ulegają zablokowaniu.

Konstrukcja agregatu pozwala na łatwy dostęp do wszystkich elementów wyposażenia instalacji oraz stwarza bezpieczne i komfortowe warunki kontroli i serwisowania.


ZAKRES DOSTAW

Standardowa kompletacja tłoczni AWALIFT 2/2 OKRĄGŁA obejmuje następujące zespoły:

1 zbiornik z dwoma wbudowanymi separatorami skratek,
2 pompy typu ST 100, każda wyposażona w 2 zasuwy odcinające,
2 klapy zwrotne kołnierzowe AWASTOP PN 10, DN 100 lub DN 125
2 zasuwy kołnierzowe odcinające PN 10, DN 100 lub DN 125 do montażu na rurociągu tłocznym,
1 kolektor tłoczny DN 100 lub DN 125,
1 czujnik poziomu cieczy w zbiorniku tłoczni ze stycznikiem alarmowym,
1 szafa sterownicza (IP54).


WYPOSAŻENIE DODATKOWE

kształtki redukcyjne DN 200/250, do montażu rurociągu na dopływie
zasuwa odcinająca dopływ ścieków,
przepływomierz indukcyjny do pomiaru ilości przetłaczanych ścieków,
zawory na- i odpowietrzające, systemy napowietrzania ścieków AWA aerob,
bezprzewodowy (GSM), radiowy lub telefoniczny system zdalnego nadzoru nad pracą przepompowni,
czujniki antywłamaniowe oraz systemy alarmowe,
pompa zatapialna do odwodnienia komory przepompowni,
wyposażenie komory: pokrywa włazu, drabina, szczelne przejścia dla rur, itp.

Dodatkowe wyposażenie kompletowane jest wg życzeń Zamawiającego.
Dane adresowe:

EcoTech Sp. z o.o. Sp. k.
ul. M. Reja 3, 80-404 Gdańsk


Projekt i realizacja ALMEI 2010 r.